ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 05138761445-05131445 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد، بلوار رضوي ، هتل پرديسان ، سوييت 136 مراجعه نمایید.